Wat zijn de effecten van mycotoxinen in paardenvoeding?

Hoewel de effecten van mycotoxinen bij paarden niet goed zijn gedocumenteerd in wetenschappelijke literatuur, rapporten uit de praktijk tonen aan, dat mycotoxinen betrokken zijn bij verschillende gezondheidsproblemen, zoals verminderde eetlust, koliek, abnormale leverfunctie, overgevoeligheid, neurologisch stoornis en hersenletsels.

Langdurige blootstelling van paarden aan lage concentraties van mycotoxinen kan resulteren in immuunonderdrukking, een verminderd groeitempo, verstoorde voedingsconversie, vruchtbaarheidsproblemen, ademhalingsproblemen, verminderde prestatie en hogere incidentie van hoefbevangenheid.